Μειώθηκαν κατά 80% τα ψάρια στις ελληνικές θάλασσες


Σήμα κινδύνου για δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον αλιευτικό τομέα αλλά και για τα ιχθυαποθέματα των Ελληνικών θαλασσών εξέπεμψαν σε κοινή Συνέντευξη Τύπου, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αλιεία Ocean2012.Οι κρίσιμες αποφάσεις για την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) θα ληφθούν την Πέμπτη και από τη στάση που θα κρατήσουν τα Ευρωπαϊκά Υπουργεία Αλιείας θα κριθεί το μέλλον του αλιευτικού τομέα ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας καθώς εξασφαλίζει ένα σημαντικό μέρος των προϊόντων διατροφής των πολιτών, αλλά δίνει δουλειά και σε περίπου 40.000 οικογένειες.

Η βασική κόκκινη γραμμή που θέτει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αλιεία Ocean2012 είναι, εκτός από τον τερματισμό της υπεραλίευσης να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το ζήτημα της ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων έως το 2020.

Μόνο εάν ληφθούν άμεσα πολιτικές και μέτρα που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων ευρωπαϊκών ιχθυαποθεμάτων μπορούμε να ελπίζουμε στο μέλλον της αλιείας στις ευρωπαϊκές θάλασσες.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου