Εντοπίστηκε γενετική σχέση μεταξύ σχιζοφρένειας και χρήσης κάνναβης

Τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με αυτά προηγούμενων ερευνών που συνδέουν τη σχιζοφρένεια και την κάνναβη, αλλά υποδεικνύουν ότι η σχέση μπορεί να οφείλεται σε κοινά γονίδια και ενδεχομένως να μην είναι αιτιατή.Γονίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σχιζοφρένειας μπορεί ενδεχομένως να αυξάνουν και την πιθανότητα χρήσης κάνναβης, δήλωσαν ερευνητές μετά τη μελέτη τουλάχιστον 1.000 χρηστών.

Τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με αυτά προηγούμενων ερευνών που συνδέουν τη σχιζοφρένεια και την κάνναβη, αλλά υποδεικνύουν ότι η σχέση μπορεί να οφείλεται σε κοινά γονίδια και ενδεχομένως να μην είναι αιτιατή.

Η χρήση κάνναβης είναι υψηλότερη σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Ο φοιτητής Mr. Robert Power, του King's College στο Λονδίνο, δήλωσε ότι γνωρίζουμε πως η κάνναβη αυξάνει τον κίνδυνο σχιζοφρένειας. Η έρευνα δεν το αποκλείει αλλά υποδεικνύει ότι είναι πιθανό να υπάρχει σχέση προς την άλλη κατεύθυνση επίσης - προδιάθεση στη σχιζοφρένεια επίσης να αυξάνει τη χρήση κάνναβης.

‘Ανθρωποι που κάνουν χρήση κάνναβης έχουν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν σχιζοφρένεια σε σχέση με ανθρώπους που δεν κάνουν χρήση.

Η χρήση κάνναβης συχνά έχει σχετιστεί με τη σχιζοφρένεια αλλά υπάρχει μεγαλύτερη συζήτηση σχετικά με το αν αποτελεί άμεσο αίτιο ή αν μπορεί να υπάρχουν κοινά γονίδια που να προδιαθέτουν ανθρώπους σε χρήση κάνναβης και σχιζοφρένεια.

‘Ερευνα που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2011, ανακάλυψε ότι άνθρωποι που κάνουν χρήση κάνναβης σε νεαρή ηλικία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ψυχωσικών συμπτωμάτων και ότι η συνεχής χρήση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχωσικής διαταραχής αργότερα.

Προηγούμενη έρευνα ανακάλυψε ότι οι νέοι που κάνουν χρήση κάνναβης για 6 τουλάχιστον χρόνια έχουν διπλάσιες πιθανότητες για ψυχωσικά επεισόδια και παραισθήσεις.

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Molecular Psychiatry», περιέλαβε 2.082 υγιείς ανθρώπους από τους οποίους 1.011 είχαν χρησιμοποιήσει κάνναβη.

Μετρήθηκε το προφίλ γενετικού κινδύνου κάθε συμμετέχοντος.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι άνθρωποι με γενετική προδιάθεση στη σχιζοφρένεια ήταν περισσότερο πιθανό να χρησιμοποιούν κάνναβη - και σε μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με όσους δεν έφεραν γονίδια που αύξαναν τον κίνδυνο σχιζοφρένειας.

Ο Power δήλωσε ότι το αποτέλεσμα υπογραμμίζει τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονιδίων και περιβάλλοντος όσον αφορά την κάνναβη σαν παράγοντα κινδύνου για σχιζοφρένεια.

Δήλωσε ότι ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου, όπως η χρήση κάνναβης μπορεί ενδεχομένως να είναι πιο πιθανοί δεδομένης της εκ γενετής συμπεριφοράς και της προσωπικότητας κάποιου -που επηρεάζεται από τα γονίδια- και πρόσθεσε ότι το εύρημα είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη όταν υπολογίζουμε την οικονομική επίδραση της κάνναβης και την επίδρασή της στην υγεία.

Πηγές: Iatronet και ΚCL News

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου