Παρουσιάστηκε μέθοδος που βράζει το νερό σε 1 picosecond

Αν βαριέστε να περιμένετε να βράσει το νερό για τα μακαρόνια, οι Γερμανοί ερευνητές δουλεύουν για σας, αφού πρόσφατα παρουσίασαν μία μέθοδο που κάνει το νερό να βράσει σε μόλις 1 picosecond, δηλαδή στο 0,000 000 000 001 του δευτερολέπτου.

Επιστήμονες του Κέντρου Free-Electron Laser Science στο Αμβούργο της Γερμανίας ανακάλυψαν ίσως τον ταχύτερο τρόπο μεταφοράς ενέργειας μέχρι σήμερα, καθώς κατάφεραν να βράσουν σταγονίδιο νερού στους 600°C σε μόλις ένα picosecond.

Ουσιαστικά βομβάρδισαν το νερό με σύντομα και έντονα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μεγάλου μήκους κύματος (μεγαλύτερα από τα κύματα του microwave και μικρότερα από τα υπέρυρθα), τα οποία ωθούν τα μόρια του νερού να δονούνται με μεγάλη ένταση επιτυγχάνοντας στιγμιαία βράση.

Βέβαια, το νερό παραμένει σε αυτή την κατάσταση για λιγότερο από 1 millisecond προτού διασπαστούν τα μόρια του, αλλά και πάλι είναι αρκετός χρόνος για τη μελέτη των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη στιγμιαία βράση.

Η μέθοδος αυτή θα βρει εφαρμογή στην έρευνα για το πως η θερμότητα προκαλεί τον ανασυνδυασμό των μορίων για τη δημιουργία νέων ουσιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου