Εξαιρετικής ποιότητας ηπλειονότητα των υδάτων κολύμβησης

Κατάλληλα για κολύμβηση κρίθηκαν 2.149 (ποσοστό 99,7%) σημεία στη χώρα μας, σύμφωνα με ετήσια έκθεση που δημοσίευσε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων για το 2012, σε συμφωνία με αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Συνολικά, παρακολουθήθηκαν 2.155 σημεία κολύμβησης, εκ των οποίων πάνω από 2.000 υπάγονται στην υψηλότερη κλίμακα της εξαιρετικής ποιότητας, κατατάσσοντας την Ελλάδα μεταξύ των καλύτερων χωρών της Ευρώπης ως προς την ποιότητα των υδάτων.

«Ανεπαρκούς ποιότητας» χαρακτηρίζονται μόνο έξι σημεία  (ποσοστό 0,03%) τα οποία βρίσκονται σε παράκτια ύδατα. Πρόκειται για τα εξής σημεία: Δάφνη, Αγυιά-Καμπιγκ Πάτρα, Μποζαΐτικα-Αχαΐα, Πλαζ Πρόκου – Εθνικό Στάδιο Γυθείου, Χώρα – Καμάρα /Άνδρος και Μαρίνα Πόρτο Καρράς.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, στα τέσσερα πρώτα σημεία το αποτέλεσμα οφείλεται σε υψηλές συγκεντρώσεις των εξεταζόμενων μικροβιολογικών παραμέτρων που παρατηρήθηκαν κατά την κολυμβητική περίοδο του έτους 2010, ενώ  η ποιότητα των υδάτων εμφανίζει συνεχή βελτίωση τα έτη 2011 και 2012.

Κατά συνέπεια δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας των λουομένων, ενώ δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων (π.χ. σύσταση για απαγόρευση κολύμβησης) για την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο.Για το πέμπτο σημείο (Χώρα-Καμάρα ΄Άνδρου), βάσει των Μητρώων ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης στη συγκεκριμένη περιοχή εκβάλει αγωγός αποχέτευσης λυμάτων και ο Δήμος Άνδρου έχει αναρτήσει πινακίδα απαγόρευσης της κολύμβησης ήδη από το 2011. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνει το ΥΠΕΚΑ, κατά την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης την κολυμβητική περίοδο 2012, παρατηρήθηκε ότι οι συγκεντρώσεις των εξεταζόμενων μικροβιολογικών παραμέτρων μειώθηκαν σε σύγκριση με την κολυμβητική περίοδο του 2010.

Σε ό,τι αφορά το έκτο σημείο, διευκρινίζεται ότι αυτό εντοπίζεται εντός της Μαρίνας του Πόρτο Καρράς στην οποία  εκ του νόμου ούτως ή άλλως απαγορεύεται η κολύμβηση. Εξάλλου, στην ταυτότητα που συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε το 2011 εντοπίστηκε και αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ύδατα δεν είναι κολυμβητικά.

Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου ότι δεν πρόκειται για αναγνωρισμένα ύδατα κολύμβησης, προτάθηκε από την ΕΓΥ (με κοινοποίηση στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή) η αφαίρεση των δύο αυτών σημείων (5 και 6) από το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, ακολουθώντας τη διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης που καθόρισε το 2012  η ΕΓΥ με την υπ΄αρ. 1007172/27-04-2012 Εγκύκλιο.

Όπως αναφέρεται Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε με πρόταση των αρμόδιων Αποκεντρωμένων Διευθύνσεων, με το παραπάνω σκεπτικό, να προχωρήσει η απένταξη των συγκεκριμένων σημείων από το πρόγραμμα παρακολούθησης.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου