Ποιά είναι η χωρητικότητα του ανθρώπινου εγκέφαλου;


Πολλές φορές νιώθουμε το μυαλό μας υπερφορτωμένο με πληροφορίες. Άραγε μπορεί να μετρηθεί η ανθρώπινη μνήμη, και αν ναι, έχει κάποιο φυσιολογικό όριο;


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από περίπου ένα τρισεκατομμύριο νευρώνες. Καθένας από αυτούς συνδέεται με 1000 έως και 10000 διαφορετικούς νευρώνες, σχηματίζοντας περισσότερες του ενός τρισεκατομμυρίου συνδέσεις.

Εάν κάθε νευρώνας βοηθούσε στην αποθήκευση μονάχα μίας πληροφορίας, θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα χώρου αποθήκευσης των αναμνήσεων μας, μιας και κάτι τέτοιο θα αντιστοιχούσε σε μερικά Gigabyte μνήμης, όπως ενός ipod ή ενός σκληρού δίσκου.Ωστόσο οι νευρώνες ανασυνδυάζονται ώστε καθένας να συμβάλλει στην αποθήκευση πολλών διαφορετικών πληροφοριών, αυξάνοντας την χωρητικότητα του εγκεφάλου ραγδαία. Προσεγγιστικά, η χωρητικότητα της μνήμης μας ανέρχεται περίπου στα 2.5 petabyte (1 εκατομμύριο gigabytes ). Για παράδειγμα, εάν ο εγκέφαλος μας λειτουργούσε σαν καταγραφέας-video recorder, στα 2.5 petabyte θα μπορούσαν να αποθηκευτούν τρία εκατομμύρια ώρες τηλεόρασης. Θα χρειαζόταν δηλαδή να παραμείνει ανοιχτή η τηλεόραση για περισσότερα από 300 χρόνια, ώστε να γεμίσει ο αποθηκευτικός μας χώρος.

Η ακριβής χωρητικότητα του ανθρώπινου εγκέφαλου δεν έχει υπολογιστεί ακόμη και αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Αφενός δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια το μέγεθος μιας ανάμνησης, και έπειτα δεν μπορεί να οριστεί η ποιότητα μιας πληροφορίας (λεπτομερέστερες αναμνήσεις θα πρέπει να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο).

Το καλό είναι πως απ' ότι φαίνεται, ο εγκέφαλος μας διαθέτει αρκετό χώρο προς αποθήκευση νέων πληροφοριών, όσο κατά την διάρκεια της ζωής μας βιώνουμε νέες εμπειρίες.
Αρθρογραφεί ο ΜήτσοςΝτι [Planitikos team]

Πηγή: Integrated information theory of consciousness: an updated account, Tononi G.,Department of Psychiatry, University of Wisconsin, Madison, WI, USA. gtononi@wisc.edu