Οι μπάσες φωνές ενισχύουν την γυναικεία μνήμη.

Για την προτίμηση των γυναικών στις μπάσες αρσενικές φωνές, η επικρατέστερη μέχρι στιγμής θεωρία, είναι σχετική με την φυσική επιλογή συντρόφου. Ωστόσο μία νέα μελέτη του Kevin Allen και των συναδέλφων του έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, οι γυναίκες τείνουν να αποτυπώνουν στην μνήμη τους καλύτερα, λόγια από άνδρες με χαμηλότερης συχνότητας (μπάσας) φωνή. Από λειτουργικής άποψης, η ανθρώπινη μνήμη πρέπει να είναι προσαρμοσμένη με τρόπο που να διευκολύνει την επιβίωση και την αναπαραγωγική ικανότητα του ατόμου. Αυτή την θεώρηση έρχεται να ενισχύσει, αλλά και να την εμπλουτίσει το πείραμα των προαναφερθέντων επιστημόνων. Για τους άνδρες η χαρακτηριστική συχνότητα φωνής, δεν φανερώνει μονάχα χαρακτηριστικά για την ποιότητα της γενετικής κληρονομιάς, αλλά ίσως αποτελεί επίσης ένδειξη συμπεριφορικών γνωρισμάτων που ίσως να επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των δύο φύλων.Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε σε γυναίκες σημαντική ενίσχυση της οπτικής μνήμης αντικειμένων όταν το όνομα του αντικειμένου είχε ειπωθεί από χαμηλής συχνότητας φωνή, σε σχέση με μίας υψίσυχνης. Ωστόσο καμία τέτοιου τύπου αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στα διάφορα εύρη συχνότητας, όταν οι λέξεις προφέρθηκαν από γυναίκες.

Ίσως η αναγώριση ενός τύπου φωνής, να είναι γονιδιακά "χαραγμένος" στην μνήμη των γυναικών κατά διάρκεια της εξέλιξης, απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα της επιλογής συντρόφου.

Πηγή