Κοιτάζοντας τον κόσμο μέσα από το μικροσκόπιο.

Looking at the World through a MicroscopeΔείτε μια συλλογή από μερικές εντυπωσιακές φωτογραφίες του μικρόκοσμου.


Red Blood Cells

Looking at the World through a Microscope
Looking at the World through a Microscope

DVD Disc Close-up

Looking at the World through a Microscope

Blood Clot Forming over a Wound

Looking at the World through a Microscope

Ant

Looking at the World through a Microscope
Looking at the World through a Microscope

Monarch Butterfly Wing

Looking at the World through a Microscope

Fly’s Eyes

Looking at the World through a Microscope
Looking at the World through a Microscope

Snow

Looking at the World through a Microscope
Looking at the World through a Microscope

Puff Ball 248x

Looking at the World through a Microscope

Smile on a Cell Phone

Looking at the World through a Microscope

Copy Paper we use at Work

Looking at the World through a Microscope

Fat Cells

Looking at the World through a Microscope

Electric Guitar String 80x

Looking at the World through a Microscope

Split End of a Human Hair

Looking at the World through a Microscope

Surface of Tongue

Looking at the World through a Microscope

Stinging |Hairs on a Nettle Leaf

Looking at the World through a Microscope

Pubic Louse

Looking at the World through a Microscope

Tooth

Looking at the World through a Microscope

Shark skin

Looking at the World through a Microscope

Sperm developing in the testis

Looking at the World through a Microscope

Sperm on the Surface of a Human Egg

Looking at the World through a Microscope

Close-up of midge eye

Looking at the World through a Microscope

Human Sperm Fertilizing a Human Egg

Looking at the World through a Microscope

Pubic Louse

Looking at the World through a Microscope
Looking at the World through a Microscope
Looking at the World through a Microscope

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου