Βρήκαν νέο είδος άφυλης σαύρας.

Ένα νέο είδος σαύρας ανακαλύφθηκε στο Βιετνάμ. Η σαύρα με την επιστημονική ονομασία Leiolepis Νgovantrii είναι ένα είδος που αποτελείται αποκλειστικά από θηλυκά άτομα και χαρακτηρίζεται άφυλο (χωρίς φύλο).Με μία διαδικασία που ονομάζεται παρθενογένεση το είδος αυτό γονιμοποιείται και αναπαράγεται χωρίς τη βοήθεια αρσενικού. 
Το είδος ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην πόλη Ho Chi Minh του Βιετνάμ από τους ερπετολόγους Ngo Van Tri (από τον οποίο πήρε και την ονομασία), L. Lee Grismer και Jesse Grismer. Παρόλο που το είδος σερβίρονταν σε τοπικά εστιατόρια εδώ και πολλά χρόνια, ήταν μέχρι σήμερα άγνωστη η ύπαρξή του για την επιστήμη.

Η παρθενογένεση είναι πολύ σπάνια στα σπονδυλωτά ζώα. Σύμφωνα με τις έρευνες η Leiolepis Νgovantrii είναι πιθανόν αποτέλεσμα φυσικού υβριδισμού μεταξύ δύο πολύ συγγενικών ειδών. Κατά κύριο λόγο, τα υβρίδια μεταξύ συγγενικών ειδών είναι στείρα και μειονεκτούν στην ικανότητα επιβίωσης, όμως σύμφωνα με τον L. Lee Grismer σε αρκετές περιπτώσεις όπως αυτή, τα υβρίδια μπορούν να ευδοκιμήσουν σε συγκεκριμένους οικότοπους υπό ορισμένες συνθήκες. Ο ίδιος πιστεύει πως το συγκεκριμένο είδος θα συνεχίσει να ευδοκιμεί.

Οι ερευνητές μελέτησαν το μιτοχονδριακό DNA, για να εντοπίσουν το μητρικό είδος από το οποίο προήλθε η Leiolepis Ngovantrii και βρήκαν πως πρόκειται για το είδος Leiolepis Guttata. Για τον καθορισμό του πατρικού είδους μελετάται το πυρηνικό DNA της σαύρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου