«Υγρός αέρας» για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας; (video)

Μία βρετανική εταιρεία που αναπτύσσει συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έλαβε πρόσφατα το πόσο των 14 εκατομμυρίων ευρώ από διάφορους χρηματοδότες προκειμένου να διερευνήσει τη χρήση του «υγρού αέρα» ως μέσο αποθήκευσης εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.Υγρός αέρας είναι ο αέρας που έχει ψυχθεί στο σημείο υγροποίησης. Όταν θερμανθεί  διαστέλλεται, επιτρέποντας τη δυνατότητα εφαρμογής στροβίλων για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Ένα από τα κύρια προβλήματα με τις περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια συνεχώς, παρά μόνο για παράδειγμα όταν ο άνεμος φυσά, ή όταν ο ήλιος λάμπει. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, έχουν αναπτυχθεί εφεδρικά συστήματα ενέργειας. Τέτοια συστήματα μπορούν να αποθηκεύσουν πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση όταν η κύρια πηγή δεν είναι διαθέσιμη.

Τα περισσότερα σημερινά συστήματα βασίζονται σε μπαταρίες, με ικανοποιητική απόδοση, αλλά μακροπρόθεσμα καταλήγουν να είναι αρκετά δαπανηρά. Η εταιρεία Highview Power Storage εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο για την ψύξη του αέρα σε βαθμό υγροποίησης, και στη συνέχεια την αποθήκευσή του σε τεράστιες δεξαμενές μέχρι να καταστεί απαραίτητος.


Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και ανέξοδη, σύμφωνα με τους ιθύνοντες της εταιρείας. Ο αέρας τραβιέται από το περιβάλλον, καθαρίζεται με την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα και των υδρατμών, και έπειτα ψύχεται στους -190°C. Το υγρό στη συνέχεια αποθηκεύεται σε αεροστεγώς σφραγισμένα δοχεία. Όταν προκύψει η ανάγκη, το υγρό εκτίθεται σε θερμό αέρα, προκαλώντας την διαστολή του, και με τον τρόπο αυτό, κινεί έναν στρόβιλο που δημιουργεί ηλεκτρική ενέργεια.

Η όλη διαδικασία υπλογίζεται ότι έχει βαθμό απόδοσης περίπου 50 με 60 τοις εκατό, αρκετά χαμηλό σε σύγκριση με τις μπαταρίες,  οι οποίες τυπικά έχουν 90 τοις εκατό αποτελεσματικότητα. Ωστόσο ο υγρός αέρας έχει άλλα πλεονεκτήματα, πρωτίστως το γεγονός ότι μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια για δεκαετίες, ενώ οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά. Η μέθοδος του υγρού αέρα είναι επίσης πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Η Highview Power Storage δεν είναι η μοναδική εταιρεία που δοκιμάζει υγρό αέρα ως πηγή ενέργειας, καθώς πρόσφατα η εταιρεία LightSail με βάση το Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι έχει συγκεντρώσει 37 εκατομμύρια δολλάρια για τη μελέτη της ίδιας μεθόδου. Παρόμοια μελέτη αξίας 20 εκατομμυρίων δολλαρίων χρηματοδοτεί και η επίσης αμερικάνικη εταιρεία SustainX, ενώ η εταιρεία Ricardo εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης υγρού αέρα για την ηλεκτροδότηση αυτοκινήτων, με τη διαφορά ότι σκοπεύουν να αφαιρούν το οξυγόνο, αφήνοντας μόνο το υγρό άζωτο.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου