Τί αλλοιώνει τη φωνή μας;

Η ομαλή εκφώνηση προϋποθέτει την καλή λειτουργία του λάρυγγα, των φωνητικών χορδών, της αναπνοής, του νευρικού συστήματος. Στη χροιά της φυσιολογικής φωνής εμπλέκονται κληρονομικοί και ορμονικοί παράγοντες, με αποτέλεσμα η φωνή να είναι ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου.Η αλλοίωση της φωνής μπορεί να αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (π.χ. τόνος, τραχύτητα) ή να αφορά την ομαλή ροή των λέξεων και την άρθρωση. Η αλλοίωση της φωνής μπορεί να οφείλεται σε:

- Παράγοντες που διαταράσσουν την ανατομική δομή της περιοχής (π.χ. φλεγμονές από ιούς και μικρόβια, καρκίνος του λάρυγγα).

- Παράγοντες που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των φωνητικών χορδών και λαρυγγικών μυών (π.χ. υπερβολική χρήση των φωνητικών χορδών λόγω επαγγέλματος, κάπνισμα, πεπτικές διαταραχές).

- Παράγοντες που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος (π.χ. ορισμένα εγκεφαλικά επεισόδια παρουσιάζουν χαρακτηριστικά δυσαρθρία).

- Παράγοντες που διαταράσσουν τα επίπεδα ορμονών που εμπλέκονται στην τραχύτητα της φωνής (π.χ. σύνδρομα αρρενοποίησης).

Κατά τη διάρκεια της σωστής παθολογικής εξέτασης, τα στοιχεία από το διατροφικό και επαγγελματικό ιστορικό, το ιστορικό των καθημερινών συνηθειών, τα συνoδά συμπτώματα, ορισμένα σημεία από την εξέταση (π.χ. εξέταση λαιμού, αναπνευστικό ψιθύρισμα, εξέταση νευρολογικών σημείων) κατευθύνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται εργαστηριακοί έλεγχοι.


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου