Η μαθηματική τελειότητα της φύσης (Vid)

Η τελειότητα της φύσης ενσωματώνεται ενδεικτικά σε μια ταινία μικρού μήκους. Τα μαθηματικά και η γεωμετρία βρίσκονται στη φύση. Aπό ένα όστρακο της θάλασσας μέχρι ένα λουλούδι.