Γιατί δεν θυμόμαστε όλα τα όνειρα;

Αυτό συμβαίνει γιατί ο μηχανισμός του εγκεφάλου που ελέγχει το αν θυμόμαστε ή ξεχνάμε περιπλέκεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό υποστηρίζουν ο Luigi De Genaro καθηγητής του πανεπιστημίου της Ρώμης, και η ομάδα του, οι οποίοι...
...χρησιμοποίησαν ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα για να παρακολουθήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα των μαθητών καθώς κοιμόντουσαν.

Η ομάδα που παρακολουθήθηκε αποτελούνταν από 65 μαθητές : 30, που συνήθως ξυπνούν όταν βρίσκονται σε κατάσταση REM (τη στιγμή που τα μάτια βρίσκονται σε ταχεία κίνηση), και 35 οι οποίοι ξυπνούν συνήθως μετά το 2ο στάδιο του ύπνου και όχι κατά τη διάρκεια του REM. Περίπου τα δύο τρίτα των δύο ομάδων θυμήθηκαν τα όνειρα που είδαν.

Εκείνοι που ξύπνησαν κατά τη διάρκεια του ύπνου REM και θυμήθηκαν τα όνειρά τους είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν μία ταλάντωση στον εγκέφαλο τύπου EEG με την ονομασία Theta. Η ταλάντωση αυτή εμφανίζεται στις περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού και εμφανίζεται όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε. Αυτό το είδος των ταλαντώσεων είναι ακριβώς το ίδιο με αυτές που μας βοηθούν να ανακαλέσουμε τη μνήμη μας όταν είμαστε ξύπνιοι.Αυτοί που δεν ξυπνούσαν κατά τη διάρκεια του REM ύπνου αλλά κατά τη διάρκεια του 2ου σταδίου του ύπνου και μπόρεσαν να θυμηθούν τα όνειρά τους παρουσίασαν ταλαντώσεις τύπου Alpha στον προμετωπιαίου λοβό - οι ταλαντώσεις αυτές εμφανίζονται όταν βλέπουμε ή νιώθουμε κάτι που μας διεγείρει συναισθηματικά όταν είμαστε ξύπνιοι.

Συμπερασματικά λοιπόν ο De Genaro τονίζει ότι όταν κοιμόμαστε ενεργοποιούνται τμήματα του εγκεφάλου που χρησιμοποιούμε και όταν είμαστε ξύπνιοι. Αυτό όμως που παρατηρήθηκε ήταν ότι όταν ενεργοποιούνταν το τμήμα του εγκεφάλου που αφορά τον συναισθηματικό τομέα τότε οι μαθητές ήταν σε θέση να θυμηθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα όνειρά τους.