Ψήφος εμπιστοσύνης στα ελληνικά μυαλά


Η επιμονή στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη συνεργασία, αλλά και η πίστη στις ίδιες δυνάμεις απέφεραν καρπούς για την ομάδα των Ελλήνων στην οποία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA/European Space Agency ή, για λόγους απλούστευσης «NASA της Ευρώπης») εμπιστεύτηκε ένα μεγάλο έργο διαστημικής τεχνολογίας.


Το έργο που καλείται να υλοποιήσει η ελληνική κοινοπραξία, στην οποία ηγείται η εταιρεία Planetek Hellas ενώ συμμετέχει και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), αφορά την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αρχειοθέτησης και διάχυσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων για τις διαστημικές αστρονομικές παρατηρήσεις του υπερμεγέθους αρχείου που βρίσκεται στο Κέντρο Διαστημικής Αστρονομίας της ESA στη Μαδρίτη.

Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα τριάντα μηνών και ανατέθηκε από την ESA στην ελληνική κοινοπραξία μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα της Planetek Hellas και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι οι πρώτοι ελληνικοί φορείς που επιτυγχάνουν τη λήψη συμβολαίου από το εν λόγω κέντρο της ESA.

Το εγκώμιο της ομάδας έπλεξε και ο Pedro Osuna Alcalaya, διευθυντής του κέντρου της ESA, ο οποίος σημείωσε: «Ο συνδυασμός Planetek Hellas και ΕΕΑ εξασφαλίζει ιδανική ισορροπία μεταξύ βιομηχανίας και επιστημονικής κοινότητας πράγμα απαραίτητο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Εμείς –η ESA– θα μαθαίνουμε παράλληλα κατά τη διάρκεια του έργου αυτού και είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει μια γόνιμη εμπειρία για την Planetek Hellas, το ΕΕΑ, την ESA αλλά και την Ελλάδα».

Ο Ιωάννης Δαγκλής, διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ (Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης) στο ΕΑΑ και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρει ότι «η μακρά και επιτυχημένη συμμετοχή του ΕΑΑ στην υλοποίηση προγραμμάτων της ESA αντικατοπτρίζει την επιστημονική αριστεία του ΕΑΑ και συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας προσφέροντας θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες. Επιπλέον, προγράμματα υψηλού επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου όπως αυτά εμποδίζουν τη διαρροή εγκεφάλων (brain drain) στο εξωτερικό, κάτι που είναι μέγιστης σημασίας για το μέλλον της χώρας μας»

Από την πλευρά του ο Στέλιος Μπολλάνος, συνιδρυτής και διευθυντής πωλήσεων της Planetek Hellas, δήλωσε: «Η δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας κάνει όλο και δυσκολότερη την επιβίωση των επιχειρήσεων παντός είδους. Με δεδομένο το παραπάνω, στην Planetek Hellas είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο μέσω της καινοτομίας, της εξωστρέφειας αλλά και της μεταξύ μας συνεργασίας θα μπορέσουμε να υπερβούμε τα εμπόδια των καιρών. Η υπογραφή αυτού του συμβολαίου αποτελεί για εμάς άλλη μια επιβεβαίωση της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας στην εταιρεία μας, στον τομέα των Πληροφορικών Υποδομών Γεω-χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure / SDI). Πέρα από επιβεβαίωση όμως αποτελεί παράλληλα και πρόκληση για εμάς, δεδομένων των διάφορων δυσκολιών που θα κληθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε. Αισιοδοξούμε όμως ότι το έργο αυτό θα διευρύνει περαιτέρω τους τεχνολογικούς και επιχειρησιακούς μας ορίζοντες».

Φωτο: “Οι Στέλιος Μπολλάνος (Planetek Hellas, 4ος από αριστερά), Pedro Ossuna Alcalaya (ESA, 5ος από αριστερά), Δρ. Ιωάννης Δαγκλής (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 7ος από αριστερά), μαζί με τους επικεφαλής των ομάδων τους, κατά την εναρκτήρια συνάντηση του έργου (6, Μαρτίου 2013) στο κέντρο της ESA, στη Μαδρίτη, μπροστά από το ομοίωμα του διαγαλαξιακού τηλεσκοπικού δορυφόρου ROSETTA”.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου