Οι άντρες βλέπουν μακριά και οι γυναίκες κοντά

Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα που έγινε από την ψυχολόγο Έλεν Στάνσι του Κολεγίου Χάμερσμιθ και Δυτικού Λονδίνου και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ψυχολογίας British Journal of Psychology, οι άνδρες βλέπουν καλύτερα μακρυά, δηλαδή την ευρύτερη εικόνα, ενώ οι γυναίκες βλέπουν καλύτερα κοντά, δηλαδή την λεπτομέρεια.Ουσιαστικά οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να βλέπουν και να αξιολογούν πράγματα που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση (από το ένα μέτρο και πέρα), σε σύγκριση με τις γυναίκες οι οποίες υπερτερούν στο να βλέπουν καλύτερα από κοντά (σε απόσταση μισού μέτρου).

Η διαφορετική αυτή οπτική ανάλογα με το φύλο οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο που έχουν εξελιχθεί οι εγκέφαλοι των δύο φύλων με το πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων. Στην ουσία οι άνδρες που από την αρχαιότητα ασχολούνται με το κυνήγι, ανέπτυξαν έτσι την όραση τους ώστε να βλέπουν μακριά για να αξιολογούν καλύτερα τους στόχους τους. Αντίθετα οι γυναίκες που στην αρχαιότητα μάζευαν φρούτα και καρπούς και αργότερα κάναν οικιακές και αγροτικές δουλειές, εστίαζαν περισσότερο στη λεπτομέρεια και την προσοχή σε μικρή απόσταση από τα μάτια τους ιδιαίτερα μέσα στην ακτίνα του χεριού τους.Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως σύμφωνα και με προηγούμενες έρευνες στον τομέα της νευροεπιστήμης, ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει δύο διαφορετικά μονοπάτια επεξεργασίας των οπτικών πληροφοριών από τον χώρο, ένα για μακρινές αποστάσεις και ένα για κοντινές, ενώ η νέα αυτή μελέτη έδειξε πως τα δύο φύλα έχουν εξειδικευθεί το καθένα σε διαφορετικό μονοπάτι.

Πηγή