Ηλεκτρική ενέργεια από πορτοκάλια (Vid)

Μια γνωστή εταιρεία αποφάσισε να δημιουργήσει μια πρωτότυπη διαφήμιση χρησιμοποιώντας πορτοκάλια για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια. Δείτε πως τα κατάφερε.