Ποιο χρώμα βλέπουμε καλύτερα;

Το λαχανί είναι το χρώμα που μπορούμε να το διακρίνουμε καλύτερα από τα υπόλοιπα. Μια κόκκινη κυλίδα χρειάζεται 10 φορές περισσότερο φωτισμό από μια πράσινη, προκειμένου το μάτι να την διακρίνει από την ίδια απόσταση.

Για να αναγνωρίζει το χρώμα, ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι εν μέρει καλυμμένος από φωτοδεκτικά κύτταρα που ονομάζονται κωνία και είναι τριών ειδών: αυτά που αντιστοιχούν στο κόκκινο, στο πράσινο και στο μπλε.

Ανάλογα με τη φωτεινή συχνότητα, ενεργοποιούνται τα μεν η τα δε σε διαφορετικό βαθμό. Έτσι, αν το φως είναι γαλάζιο, αντιδρά το 100% των κωνίων που λαμβάνουν το φως.Το λαχανί γίνεται αντιληπτό από την ταυτόχρονη διέγερση των κωνίων για το κόκκινο και το πράσινο. Καθώς ενεργοποιούνται δύο οικογένειες κωνίων, παρατηρείται μια μεγαλύτερη φωτεινή ένταση σε αυτή τη χρωματική δέσμη παρά σε άλλες που απαιτούν την ενεργοποίηση μία μόνο οικογένειας.