Το περίεργο άλμα του κυλίνδρου (Vid)

Ένας κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε ένα κεκλιμένο επίπεδο. Αφού διανύσει κάποια απόσταση βλέπουμε ότι κύλινδρος αναπηδά. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση του κεκλιμένου επιπέδου τόσο γρηγορότερα αναπηδά. Γιατί συμβαίνει αυτό;


Δεν είναι οφθαλμαπάτη, συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ο κύλινδρος χάνει την επαφή του με το κεκλιμένο επίπεδο γιατί το κέντρο μάζας του κυλίνδρου δεν βρίσκεται πάνω στον γεωμετρικό άξονα του κυλίνδρου.

Πρόκειται για μια περίπτωση που σπάνια αναλύεται στα βιβλία κλασικής Μηχανικής (στο πρόβλημα 5, σελ. 103, Mechanics – L. D. Landau and E. M. Lifshitz εξετάζεται μια τέτοια περίπτωση κύλισης, αλλά σε οριζόντιο επίπεδο).

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη ανάλυση του πειράματος ΕΔΩ


Δειτε το βίντεο:Πηγή