Ψάρι που χρησιμοποιεί καθρέφτες για μάτια.

Το πρώτο σπονδυλωτό στον κόσμο που χρησιμοποιεί καθρέφτες, αντί για φακούς, προκειμένου να...
εστιάζει το φως στα μάτια του, κατάφεραν να πιάσουν οι επιστήμονες για πρώτη φορά.  Πρόκειται για το σπάνιο ψάρι, Dolichopteryx longipes, που ζει στα βάθη του Ειρηνικού ωκεανού.

Το ψάρι φαινομενικά έχει τέσσερα μάτια, όμως στην πραγματικότητα κάθε μάτι είναι χωρισμένο με τη σειρά του σε δύο μάτια. Κάθε ζευγάρι ματιών διαθέτει ένα καθρέφτη που εστιάζει το φως και το στέλνει στο άλλο μισό του ματιού, ακριβώς στον αμφιβληστροειδή χιτώνα.

Μετά από 500 εκατ. χρόνια εξέλιξης των σπονδυλωτών και πολλές χιλιάδες είδη που εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν, αυτός είναι ο πρώτος γνωστός οργανισμός που έλυσε με τη χρήση καθρέφτη το βασικό οπτικό πρόβλημα όλων των ματιών, δηλαδή πώς να δημιουργούν μια εικόνα.
Με αυτό τον τρόπο υποβοηθείται η όραση του καθώς κινείται σε βάθος πέραν των 1.000 μέτρων όπου το φως είναι πολύ λιγοστό.  Παράλληλα με την εξελιγκτική αυτή λύση καταφέρνει να προστατεύει τον εαυτό του, αντιλαμβανόμενο έγκαιρα τη βιοφωταύγεια που εκπέμπουν άλλα ψάρια. 


Οι καθρέφτες-μάτια χρησιμοποιούν μικροσκοπικές πλάκες από κρυστάλλους γουανίνης, τοποθετημένους σε διαδοχικά στρώματα.  Σε σχέση με τους φακούς, οι καθρέφτες επιτρέπουν τη δημιουργία πιο φωτεινών εικόνων, γεγονός που δίνει στο ψάρι πλεονέκτημα στον αγώνα επιβίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου