Αλλαγή στον αριθμό Αβογκάντρο.


Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο περιοδικόMetrologia, μια νέα, ακριβέστερη μέτρηση του αριθμού των ατόμων που υπάρχουν σε ένα κιλό πυριτίου δείχνει ότι ο αριθμός Αβογκάντρο, μία από τις σημαντικότερες σταθερές της Χημείας, πιθανόν να χρειαστεί να αλλάξει.

Η σταθερά Αβογκάντρο εκφράζει τον αριθμό των ατόμων που υπάρχουν σε ένα mole οποιουδήποτε στοιχείου, ή τον αριθμό των ατόμων σε 12 γραμμάρια του άνθρακα-12 (6,023X1023).
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού Nature, αν ο αριθμός Αβογκάντρο μετριόταν με μεγαλύτερη ακρίβεια, το κιλό θα μπορούσε να οριστεί ως η μάζα ενός συγκεκριμένου αριθμού ατόμων ενός συγκεκριμένου στοιχείου.
Σήμερα, το κιλό ορίζεται ως η μάζα ενός κυλίνδου από πλατίνα και ιρίδιο που φυλάσσεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών κοντά στο Παρίσι.
Ο δρ Πίτερ Μπέκεν του Physikalisch-Technische Bundesanstalt στη Γερμανία, για να μετρήσει τον αριθμό ατόμων σε ένα κιλό πυριτίου, εφάρμοσε τη μέθοδο της κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ.
Ακτινοβόλησε μία ράβδου πυριτίου μήκους 1,66 μέτρων, διαμέτρου δέκα εκατοστών και μάζας ακριβώς ενός κιλού.
Η μέτρηση είχε την ίδια ακρίβεια με την προηγούμενη επίσημη μέτρηση: ένα μέρος στα δέκα εκατομμύρια. Ωστόσο οι δύο μετρήσεις διαφέρουν σημαντικά, κατά ένα μέρος στο εκατομμύριο.
Το πείραμα δεν πρόκειται προς το παρόν να αλλάξει τον ορισμό του κιλού. Για να συμβεί αυτό απαιτείται μεγαλύτερη ακόμα ακρίβεια, ένα προς 100 εκατομμύρια. Θα μπορούσε όμως να αλλάξει τον αριθμό Αβογκάντρο.


focusmag

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου