Προσβολή της αυτοβιογραφικής μνήμης σε παιδιά με επιληψία

Μια νέα μελέτη συμπέρανε ότι στα παιδιά με επιληψία του κροταφικού λοβού είναι πιθανότερο να υπάρχει διαταραχή της αυτοβιογραφικής μνήμης.


Η αυτοβιογραφική μνήμη χωρίζεται σε δύο διακριτές λειτουργίες: τη σημαντική μνήμη, που ανακαλεί προσωπικά δεδομένα και την επεισοδιακή μνήμη, μέσω της οποίας τα άτομα είναι σε θέση να αναβιώνουν συγκεκριμένα γεγονότα. την ηλικία και το φύλο, καθώς εμφάνιζαν μεγαλύτερη δυσχέρεια να ανακαλέσουν προσωπικές λεπτομέρειες κατά την περιγραφή γεγονότων της ζωής τους.

Παλαιότερες μελέτες αποκάλυψαν πως κάποιες ενήλικες με επιληψία κροταφικού λοβού είχαν διαταραχή των αυτοβιογραφικών αναμνήσεων, η οποία είχε αποδοθεί από τους ερευνητές στην διαταραχή της ακεραιότητας του ιπποκάμπου. Ωστόσο, μια νέα έρευνα – που δημοσιεύτηκε στο Journal of the International Neuropsychological Society – είναι η πρώτη που διερευνά το πώς η πάθηση αυτή επηρεάζει τη μνήμη στα παιδιά.

Ερευνητές της Σχολής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ χορήγησαν τη Αυτοβιογραφική Συνέντευξη Παιδιών σε 21 ασθενείς, με αντιστοίχηση σε 24 άτομα-δείκτες παρόμοιας ηλικίας, φύλου και κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα παιδιά με επιληψία του κροταφικού λοβού ήταν το ίδιο ικανά με τους αντίστοιχους δείκτες, οι οποίοι δεν έπασχαν από επιληψία, να ανακαλούν προσωπικά δεδομένα, πράγμα που σημαίνει πως δεν υπήρχε διαταραχή της σημαντικής μνήμης. Ωστόσο, οι ασθενείς με επιληψία προσπαθούσαν περισσότερο για να θυμηθούν τόσες λεπτομέρειες κάποιου επεισοδίου όσες τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, υποδηλώνοντας έτσι μια προσβολή της επεισοδιακής μνήμης.

Στην πραγματικότητα, η ικανότητα των παιδιών της ομάδας ελέγχου να ανακαλεί λεπτομέρειες διαφόρων επεισοδίων «αύξανε σημαντικά» μεταξύ των ηλικιών 6 και 16 ετών, όπως ανακάλυψαν οι ερευνητές, ενώ στα παιδιά με επιληψία κροταφικού λοβού αυτή δεν βελτιώθηκε καθόλου. Ωστόσο, όταν στους ασθενείς με επιληψία έγιναν διάφορες υποδείξεις, αυτοί κατάφεραν να ανακαλέσουν τις λεπτομέρειες ενός συμβάντος το ίδιο καλά όσο και οι αντίστοιχοι υγιείς δείκτες. Η ανάλυση έδειξε πως παρά τις διάφορες ενδείξεις παλαιότερων μελετών, παράγοντες όπως η παρουσία ή απουσία δομικών ανωμαλιών στον ιππόκαμπο δεν φαίνεται να συμβάλλουν στην ικανότητα του ατόμου να ανακαλεί συμβάντα.

Οι ερευνητές σχολίασε: «Τα αποτελέσματά μας προσφέρουν τα πρώτα στοιχεία για ελλείμματα τα αυτοβιογραφικής επεισοδιακής μνήμης στα παιδιά με επιληψία του κροταφικού λοβού».

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου