Ο εγκέφαλος επηρεάζεται από την κοινωνική απόρριψη.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικόScience, η κοινωνική απόρριψη ενεργοποιεί στον εγκέφαλο τις ίδιες περιοχές με τον φυσικό πόνο.Ένα ομαδικό παιχνίδι στον υπολογιστή που προσομείωνε καταστάσεις κοινωνικής απόρριψης ενεργοποίησε στον εγκέφαλο εθελοντών τον πρόσθιο ζωνωτό φλοιό (ACC), μια περιοχή που εστιάζει την προσοχή του ατόμου σε απότομες και μη ευνοϊκές αλλαγές στο περιβάλλον.
Εννέα φοιτήτριες και τέσσερις φοιτητές κολεγίου δέχθηκαν να παίξουν στον υπολογιστή ένα παιχνίδι, στο οποίο έπιαναν και πετούσαν μια μπάλα σε δύο άλλους παίκτες. Οι ερευνητές είπαν στους εθελοντές ότι οι δύο άλλοι παίκτες ήταν και αυτοί φοιτητές, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχονταν από τον υπολογιστή.
Στο πρώτο πείραμα, οι ερευνητές είπαν στους φοιτητές ότι δεν μπορούσαν να παίξουν το παιχνίδι, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, και μπορούσαν μόνο να κοιτάζουν. Στο δεύτερο πείραμα, οι εθελοντές άρχιζαν να παίζουν κανονικά, η μπάλα όμως περνούσε από τα χέρια τους μόνο τέσερις φορές. Στη συνέχεια οι «συμπαίκτες» τους τούς αγνοούσαν και συνέχιζαν μόνοι τους για 40 ακόμα γύρους.
Η απεικόνιση της εγκεφαλικής λειτουργίας με την τεχνική του λειτουργικού μαγνητικού συντονισμού (fMRI), μια παραλλαγή της μαγνητικής τομογραφίας, έδειξε ότι ο ACCενεργοποιούνταν κατά το πρώτο πείραμα, ειδικά στα άτομα που ανέφεραν την εντονότερη θλίψη.
Στο δεύτερο πείραμα ενεργοποιήθηκε ο ACC αλλά και μια δεύτερη περιοχή του εγκεφάλου, ο δεξιός κοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος στα ζώα μετριάζει τον παρατεταμένο πόνο.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η περιοχή αυτή καταπραΰνει και τον πόνο της κοινωνικής απόρριψης, μόνο όμως αν η αιτία της απόρριψης είναι γνωστή, όπως συνέβη στο δεύτερο πείραμα αλλά όχι στο πρώτο.
Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση του ACC σε μια τόσο ασήμαντη κοινωνική σχέση δείχνει ότι η επιθυμία για σύναψη σχέσεων είναι ουσιαστικά έμφυτη.


focusmagazine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου