Πολλαπλή σκλήρυνση: Απλή εξέταση οφθαλμών αποκαλύπτει το μέγεθος της βλάβης


Μια απλή εξέταση οφθαλμών μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει γρήγορο και εύκολο τρόπο παρακολούθησης των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, σημειώνουν ειδικοί στο περιοδικό ‘Neurology.’


Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) είναι απεικονιστική μέθοδος που μετρά την πάχυνση του τοιχώματος στο πίσω μέρος του οφθαλμού, τον αμφιβληστροειδή.

Χρειάζονται λίγα λεπτά για το κάθε μάτι και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ιατρείο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 164 ανθρώπους με πολλαπλή σκλήρυνση, όσοι είχαν λέπτυνση του αμφιβληστροειδούς είχαν πρώιμη και περισσότερο ενεργή πολλαπλή σκλήρυνση.

Η ομάδα των ερευνητών από το Johns Hopkins University School of Medicine, δήλωσε ότι χρειάζονται μεγαλύτερες δοκιμές σε μεγαλύτερο διάστημα παρακολούθησης για να κριθεί πόσο χρήσιμη θα ήταν η εξέταση στην καθημερινή πρακτική.

Η νέα έρευνα παρακολούθησε την εξέλιξη της νόσου των ασθενών σε διάστημα 2 ετών.

Δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά αγωγές μπορούν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

Μπορεί να είναι δύσκολο για τους γιατρούς να παρακολουθήσουν την πολλαπλή σκλήρυνση επειδή έχει ποικίλη πορεία και μπορεί να είναι απρόβλεπτη.
Απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου μπορούν να αποκαλύψουν φλεγμονή και ‘πληγές’ αλλά δεν είναι σαφές πόσο νωρίς οι συγκεκριμένες αλλαγές θα μπορούσαν να συμβούν στη νόσο και αν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τη συνεχιζόμενη βλάβη.

Επιστήμονες εξετάζουν επιπλέον τρόπους παρακολούθησης της πολλαπλούς σκλήρυνσης και πιστεύουν ότι το OCT μπορεί να είναι υποψήφιο.

Το OCT μετρά την πάχυνση των νευρικών ινών στον αμφιβληστροειδή, στο πίσω μέρος του οφθαλμού.

Σε αντίθεση με τους νευρώνες στον υπόλοιπο εγκέφαλο που είναι καλυμμένοι με προστατευτική μυελίνη, τα νευρικά κύτταρα στον αμφιβληστροειδή είναι γυμνά, χωρίς επικάλυψη μυελίνης.

Ειδικοί υποπτεύονται ότι αυτό σημαίνει πως τα νεύρα εδώ θα δείξουν τα αρχικά σημάδια της βλάβης από πολλαπλή σκλήρυνση.

Η έρευνα στο Johns Hopkins, ανακάλυψε ότι άνθρωποι με υποτροπές της νόσου είχαν πολύ γρηγορότερα λέπτυνση του αμφιβληστροειδούς σε σχέση με ανθρώπους με πολλαπλή σκλήρυνση που δεν είχαν υποτροπές . Αυτό έγινε επίσης με αυτούς των οποίων επιδεινώθηκε το επίπεδο αναπηρίας.

Παρομοίως, άνθρωποι με πολλαπλή σκλήρυνση που είχαν φλεγμονώδεις τραυματισμούς που ήταν ορατοί σε απεικονιστικές μεθόδους του εγκεφάλου επίσης είχαν ταχύτερη λέπτυνση αμφιβληστροειδούς σε σχέση με όσους δεν είχαν ορατές πληγές στον εγκέφαλο.

Ο ερευνητής, Dr Peter Calabresi, δήλωσε ότι το OCT μπορεί ενδεχομένως να δείξει πόσο γρήγορα εξελίσσεται η νόσος. Δήλωσε ότι καθώς αναπτύσσονται περισσότερες θεραπείες για την επιβράδυνση της πολλαπλούς σκλήρυνσης, η εξέταση της λέπτυνσης του αμφιβληστροειδούς στα μάτια μπορεί να είναι βοηθητική στην αξιολόγηση του πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι θεραπείες, πρόσθεσε.

Πηγή