Θρόμβωση: αίτια, χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση

Οι θάνατοι από θρόμβωση στη χώρα μας ξεπερνούν σε αριθμό ακόμη και αυτούς που οφείλονται σε νεοπλασίες. Η θρόμβωση αποτελεί σύμφωνα με τους γιατρούς την πρώτη αιτία θνητότητας στην Ελλάδα, καθώς ευθύνεται για το 42-44% των θανάτων που σημειώνονται στη χώρα μας. Ποιες οι κύριες μορφές της νόσου και πως θεραπεύεται. Θρόμβωση είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος μέσα σε ένα αγγείο, εμποδίζοντας τη ροή του αίματος μέσω του κυκλοφορικού συστήματος. Όταν ένα αιμοφόρο αγγείο τραυματίζεται, το σώμα χρησιμοποιεί αιμοπετάλια (θρομβοκύτταρα) και ινώδες για να σχηματίσει ένα θρόμβο αίματος και να αποφευχθεί η απώλεια αίματος. Ακόμη και όταν ένα αιμοφόρο αγγείο δεν υφίσταται ζημία όμως, θρόμβοι αίματος μπορεί να σχηματιστούν στο σώμα παρουσία κατάλληλων συνθηκών. Αν η θρόμβωση είναι πάρα πολύ σοβαρή και ο θρόμβος απελευθερωθεί, τότε ο θρόμβος αυτός που μετακινείται στο κυκλοφορικό σύστημα ονομάζεται πνευμονική εμβολή.

Οι τρεις βασικές εκφάνσεις της θρόμβωσης είναι το εγκεφαλικό, το έμφραγμα και η πνευμονική εμβολή. Για την τελευταία δεν υπάρχουν ακόμη επιδημιολογικά στοιχεία που να αφορούν στην Ελλάδα, εκτιμάται όμως πως προκαλεί το 3-4% των περιστατικών θανάτων. Από την άλλη υπολογίζεται πως κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους στην Ελλάδα 16 χιλ. άνθρωποι από εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλοι 12 χιλ. από έμφραγμα.


  • Αρτηριακές θρομβώσεις: Η θρόμβωση μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στις αρτηρίες ή μέσα στις φλέβες.  Η αρτηριακή θρόμβωση παρεμποδίζει τη ροή αίματος “μετά” από την περιοχή όπου αυτή έγινε. Κατά συνέπεια, παρεμποδίζει τη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών με αποτέλεσμα  τη δυσλειτουργία του αντίστοιχου οργάνου ή των ιστών που αρδεύονται από το αγγείο που αποφράχθηκε.  Είναι σπάνια σε σχέση με τις διάφορες περιπτώσεις εμβολής, όπως επίσης είναι  σπανιότερη από τις περιπτώσεις φλεβικής θρόμβωσης, γιατί η ταχεία ροή του αίματος μέσα στις αρτηρίες δεν επιτρέπει  την εύκολη έναρξη της διεργασίας της τοπικής πήξης του αίματος που περιγράφηκε παραπάνω. 
  • Φλεβικές θρομβώσεις: Αντίθετα, οι φλεβικές θρομβώσεις είναι συχνότερες και αποτελούν το κύριο θέμα αυτής της ανασκόπησης.  Οι φλεβικές θρομβώσεις παρεμποδίζουν την επιστροφή του αίματος από τους περιφερικούς ιστούς και τα όργανα προς την κυκλοφορία και, όπως είναι φυσικό, επιφέρουν στάση του αίματος στην περιφέρεια, οίδημα,  πόνο ή άλλα ειδικά για το όργανο που παραβλάπτεται, συμπτώματα.   Όταν η τοπική θρόμβωση επιπλέκεται από φλεγμονή (συνήθως άσηπτη, δηλαδή χωρίς συμμετοχή μικροβίων), τότε η θρόμβωση γίνεται θρομβοφλεβίτης.  


Πως θεραπεύεται

Ο σκοπός της θεραπείας της φλεβοθρόμβωσης αποβλέπει στην παρεμπόδιση της πνευμονικής εμβολής και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενούς. Παρεμπόδιση του σχηματισμού νέου θρόμβου γίνεται με τη χορήγηση αντιπηκτικών, όπως ηπαρίνη και κουμαρινικά. Λύση του θρόμβου γίνεται με θρομβολυτικά όπως στρεπτοκινάση και ουροκινάση με κίνδυνο όμως την αιμορραγία.Όσον αφορά στη θεραπεία της αρτηριακής θρόμβωσης, τα πιο συχνά θρομβολυτικά φάρμακα είναι η στρεπτοκινάση, η ουροκινάση, ο ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου, η ανιστρεπλάση και η ρεταπλάση. Η αγγειοπλαστική είναι απαραίτητη σε ασθενείς που δεν μπορούν να  λάβουν θρομβολυτική θεραπεία, είτε παραπέμπονται έγκαιρα σε κέντρα που μπορεί να διενεργηθεί. Η διάνοιξη του αγγείου επιτυγχάνεται με χρήση συνήθως stent που μπορεί να περιέχουν ή όχι φαρμακευτικούς παράγοντες. Βοηθητικά φάρμακα είναι η ηπαρίνη, οι αναστολείς των β υποδοχέων και οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου