Αναπαράσταση των θαλάσσιων ρευμάτων (Vid)

Το «Perpetual Ocean» είναι ένα εντυπωσιακό βίντεο της NASA και συγκεκριμένα του Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, στο οποίο γίνεται οπτικοποίηση της κίνησης των επιφανειακών θαλάσσιων ρευμάτων από το 2005 έως το 2007.
Πηγή