Έχει το DNA εξωγήινη προέλευση;

Ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ότι η αδενίνη και η γουανίνη όπως και άλλα δομικά στοιχεία του DNA, μπορεί να σχηματιστούν στο διάστημα, ενώ έχουν φτάσει στην επιφάνεια της Γης από μετεωρίτες.


Μετεωρίτες που βρέθηκαν στην Ανταρκτική και την Αυστραλία κάνουν τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι οι δομικές μονάδες του DNA υπάρχουν στο διάστημα.

Για να επιτευχθεί το εκπληκτικό αυτό συμπέρασμα οι ερευνητές ανέλυσαν μια σειρά από 12 μετεωρίτες που συλλέχθηκαν στην Ανταρκτική και την Αυστραλία. Στο εσωτερικό τους, οι επιστήμονες βρήκαν ένα θησαυρό μορίων που μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό πρώιμων μορφών ζωής.Η αδενίνη, η οποία βοηθά στο να φτιαχτούν οι σκάλες της έλικας του DNA, υπήρχε σε έντεκα από τους μετεωρίτες.

Η γουανίνη, άλλο ένα βασικό δομικό στοιχείο του DNA, ήταν παρούσα σε οκτώ. Δύο από τους 12 μετεωρίτες περιείχαν εξωτικά μόρια που είναι πολύ σπάνια στη Γη, που αποδεικνύουν έτσι ότι οι δομικές μονάδες του DNA πρέπει να έχουν σχηματιστεί στο διάστημα.

Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει την θεωρία ότι ένα σύνολο από προκατασκευασμένα τμήματα πάνω στους μετεωρίτες ή σε ένα κομήτη θα μπορούσαν να έχουν δώσει το έναυσμα της ζωής πάνω στη Γη.

Πηγή