Πως αρρωσταίνουμε από τον ιό της γρίπης (Vid)

Όταν παίρνετε τη γρίπη, οι ιοί μετατρέπουν τα κύτταρα σας σε μικρά εργοστάσια που βοηθούν στην εξάπλωση της ασθένειας. Στο παρακάτω animation βίντεο ειδικοί εξηγούν πώς ένας ιός γρίπης μπορεί να ξεγελάσει ένα μόνο κύτταρο και να πολλαπλασιαστεί σε εκατομμύρια.Τι είναι ένας ιός; 


Αυτή η ερώτηση τίθεται, επειδή οι ιοί, αν και αναπαράγονται, και έχουν δικό τους γενετικό υλικό, δεν είναι αυτοδύναμοι οργανισμοί. Δεν μπορούν να ζήσουν και να αναπαραχθούν μόνοι τους. Πρέπει να μπουν μέσα στα κύτταρα ενός άλλου πλάσματος, και να τα ανα-προγραμματίσουν με το δικό τους DNA, ώστε τα κύτταρα αυτά να αρχίσουν να εργάζονται γι' αυτούς. Τότε τα κύτταρα αυτά, αρχίζουν να παράγουν τις πρωτεϊνες και το υλικό του ιού, και να κατασκευάζουν και άλλα αντίγραφα του ιού αυτού, μέχρι που με το θάνατό του κυττάρου, να απελευθερωθούν στον οργανισμό περισσότεροι ιοί, που θα μολύνουν άλλα κύτταρα.Ουσιαστικά δηλαδή, ένας ιός, δεν είναι αυτοδύναμη ζωή, αλλά είναι ένα βιολογικό γενετικό πρόγραμα, που προγραμματίζει τα κύτταρα διαφόρων οργανισμών, σύμφωνα με το συμφέρον του ιού. Είναι κάτι μεταξύ ζωής και άβιου κόσμου.

Πώς πολλαπλασιάζεται ένας ιός;


Είτε είναι είτε δεν είναι τεχνικώς «ζωντανοί», οι ιοί επιδεικνύουν αναμφίβολα μια ιδιότητα των εμβίων —την ικανότητα να δημιουργούν αντίγραφά τους— αλλά μόνο με τη βοήθεια του κυττάρου-ξενιστή. Στην εικόνα παρουσιάζεται ένας τρόπος ιικής αναπαραγωγής ιού που φέρει ως γενετικό υλικό δίκλωνο DNA. Η διαδικασία πολλαπλασιασμού των φάγων (ιών που προσβάλλουν βακτήρια), των ιών με RNA ως γενετικό υλικό και των ρετροϊών διαφέρουν ως προς κάποιες λεπτομέρειες, αποτελούν δε παραλλαγές του παρόντος θέματος.

Δείτε το βίντεο: