Το ψηλότερο φράγμα

Το φράγμα Chirkey είναι το ψηλότερο φράγμα αψίδα στη Ρωσία. Βρίσκεται στον ποταμό Sulak. Ο κύριος σκοπός του φράγματος είναι η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και υποστηρίζει ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας 1.000 MW.

Η κατασκευή του φράγματος άρχισε το 1964, η πρώτη γεννήτρια ήταν σε λειτουργία μέχριτο 1974, η τελευταία το 1976, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε το 1978.Πηγή