Συχνότερες οι διαταραχές ύπνου σε άτομα με επιληψία

Τα άτομα με επιληψία είναι πιθανότερο να εμφανίζουν υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και ορισμένες διαταραχές του ύπνου από άλλα άτομα του γενικού πληθυσμού σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Ερευνητές του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Santa Catarina στη Βραζιλία εξέτασε 140 επιληπτικούς ασθενείς με χρήση ερωτηματολογίων σχεδιασμένων για συλλέγουν πληροφορίες για ένα εύρος θεμάτων, περιλαμβανομένων δημογραφικών στοιχείων, της ποιότητας του ύπνου και της υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ασθενείς αυτοί συγκρίθηκαν ακολούθως με μια ομάδα 85 υγιών εθελοντών από την ίδια πόλη της νότιας Βραζιλίας.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως τα άτομα με επιληψίας ήταν πιθανότερο να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας από τα άτομα χωρίς την πάθηση αυτή. Ήταν επίσης περισσότερο πιθανό να έχουν συμπτώματα ενδεικτικά αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, μιας πάθησης που προσβάλλει περίπου το 4% των μεσήλικων αντρών και το 2% των μεσήλικων γυναικών και χαρακτηρίζεται από διακεκομένη αναπνοή όσο τα άτομα κοιμούνται.

Δημοσιεύοντας τα ευρήματά τους στο περιοδικό Epilepsy and Behaviour, οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν «ότι τα άτομα με επιληψία είχαν αυξημένη υπνηλία και δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας, και διαταραχές ύπνου συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου».

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου