Ο διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός στη διάγνωση και θεραπεία της επιληψίας

Μια νέα μελέτη παρουσιάζει τα πιθανά οφέλη μιας τεχνικής που ονομάζεται διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (transcranialmagneticstimulation– TMS) στη θεραπεία και τη διάγνωση της επιληψίας.

Σε έρευνα που διεξήγαγε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ανασκοπήθηκε ένας αριθμός πρόσφατων άρθρων που δείχνουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο TMS για την ανίχνευση διακριτών αλλαγών των μοτίβων της εγκεφαλικής δραστηριότητας που σχετίζονται με την υποκείμενη πάθηση.

Ο TMS αφορά στη χρήση μαγνητικών πεδίων για διέγερση των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου, μια μέθοδος που μερικές φορές εφαρμόζεται για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Ωστόσο, οι πρόσφατες αυτές μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση της δράσης των παραδοσιακών και νεότερων αντιεπιληπτικών φαρμάκων στον εγκέφαλο, με στόχο τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητάς τους. Επιπλέον, ο TMSφαίνεται αποτελεσματικός στην πρόβλεψη της απάντησης των ασθενών στη θεραπεία και στην ίδια την αντιμετώπιση της νόσου, με τη νέα μέθοδο του TMS-ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος να φαίνεται πολλά υποσχόμενη.

Η μελέτη καταλήγει: «Ο TMSπαρέχει σημαντικές πληροφορίες για το παθοφυσιολογικό υπόστρωμα της επιληψίας στον άνθρωπο και αναδεικνύεται σε ένα πολύτιμο εργαλείο με διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου