Ζουν περισσότερο όσοι έχουν πολλές ελιές

Οι ερευνητές του King’s College London μελέτησαν περισσότερα από 900 ζευγάρια διδύμων και διαπίστωσαν ότι εκείνοι που είχαν 100 ή περισσότερες ελιές ζούσαν κατά μέσο όρο 6 χρόνια περισσότερο από εκείνους που είχαν 25 ελιές ή λιγότερες. Γιατί συμβαίνει αυτό;Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η εξήγηση γι’ αυτή την παρατήρηση σχετίζεται με τα τελομερή, τις άκρες των χρωμοσωμάτων που συχνά παρομοιάζονται με τα πλαστικά καλύμματα των κορδονιών που τα προστατεύουν από την φθορά.Τα τελομερή κονταίνουν με το πέρασμα των χρόνων και το μήκος τους θεωρείται ενδεικτικό της ταχύτητας με την οποία θα γεράσουμε. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι με 100 ή περισσότερες ελιές έχουν μακρύτερα τελομερή γεγονός που ενδεχομένως σημαίνει ότι έχουν το πλεονέκτημα να γερνούν με πιο αργό ρυθμό.

Πηγή