Η διαφορά του Laser με το απλό φως

Το laser εκπέμπει με αρκετά διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το απλό φως, κι έτσι του δίνει κάποιες μοναδικές ικανότητες. Ας δούμε λοιπόν με πολύ απλά λόγια, τι διαφορά έχουν και γιατί δημιουργείται αυτή η ιδιαιτερότητα που έχει το ένα σε σχέση με το άλλο.
Η διαφορά του laser με το απλό φως, είναι ότι το laser εκπέμπει σε ευθεία γραμμή ενώ το φως διαχέεται και, ενώ το απλό φως αποτελείται από συνδυασμό πολλών χρωμάτων (μήκη κύματος), το laser αποτελείται μόνο από ένα χρώμα -μήκος κύματος.

Το μήκος κύματος βέβαια δεν έχει ως χαρακτηριστικό μόνο το χρώμα, αλλά διαφορετικά μήκη κύματος, έχουν και διαφορετικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά, πέραν του διαφορετικού χρώματος. Αλλά εμείς για λόγους απλότητας και κατανόησης, μένουμε μόνο σε αυτό το χαρακτηριστικό.Επίσης, τα φωτόνια που θα αναφέρουμε παρακάτω, δεν είναι τίποτα άλλο από σωματίδια τα οποία παράγονται κατά τη διέγερση ενός ατόμου. Αυτά λοιπόν τα σωματίδια-φωτόνια στο σύνολό τους, είναι ορατά από εμάς ως φως!

Τώρα, ο λόγος που εκπέμπει το laser σε ευθεία γραμμή σε σχέση με το απλό φως, είναι ότι δημιουργείται πολύ ενισχυμένη ενέργεια, παράγεται μόνο ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, οπότε αυτό που βγαίνει έξω από τη συσκευή, είναι μία πολύ συγκεντρωτική ακτίνα που αποτελείται από υψηλής ενέργειας φωτόνια που έχουν όλα το ίδιο μήκος κύματος.

Ενώ στο απλό φως, εξέρχονται φωτόνια με πολλά διαφορετικά μήκη κύματος, άλλα αυξημένης και άλλα όχι ιδιαίτερης αυξημένης ενέργειας, γι’ αυτό και υπάρχει η διάχυση.

Δηλαδή η διαφορά του laser με το απλό φως, είναι πολύ απλά στον τρόπο που παράγεται το φως και στον "τύπο φωτός".Το laser παράγει "πολύ δυνατό φως" που είναι μονοχρωματικό (παράγει μόνο ένα μήκος κύματος πολύ ισχυρό και ίδιας έντασης), με αποτέλεσμα να βγαίνει έξω από τη συσκευή σε ευθεία γραμμή και να μη διαχέονται κάποια φωτόνια "στην πορεία" (μιας και όλα τα φωτόνια της ακτίνας έχουν την ίδια ενέργεια και την ίδια ιδιότητα).

Ενώ στο απλό φως, κάποια φωτόνια εγκαταλείπουν τους "ετεραθαλείς" αδελφούς τους και παρεκκλίνουν της πορείας τους, επειδή έχουν διαφορετική ενέργεια και διαφορετικές ιδιότητες.

Πηγή