Νέο είδος ανθρώπου ανακαλύφθηκε στην Αφρική

Απολιθώματα που ανακαλύφθηκαν στη βόρεια Κένυα αποδεικνύουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι ένα νέο είδος ανθρώπου ζούσε στην Αφρική πριν δυο εκατομμύρια χρόνια.

Η ανακάλυψη «αλλάζει» την ιστορία και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον τρία διαφορετικά είδη ανθρώπων συνυπήρχαν στη Μαύρη Ήπειρο εκείνη την περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανθρωπολόγοι ανακάλυψαν τρία ανθρώπινα απολιθώματα (ένα πρόσωπο και δυο γνάθοι με δόντια), που χρονολογούνται πριν 1,78 εκατ. με1,95 εκατ. χρόνια.

Τα απολιθώματα επιβεβαιώνουν τη θεωρία ότι ένα κρανίο που βρέθηκε το 1972 ανήκει σε ξεχωριστό είδος ανθρώπου που ονομάζεται Homo rudolfensis.Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το κρανίο ανήκει σε ξεχωριστό είδος ανθρώπου γιατί διαφέρει σημαντικά από τα κρανία εκείνης της περιόδου.

Μάλιστα απ’ ό,τι φαίνεται από το κρανίο, ο Homo rudolfensis είχε σχετικά μεγάλο εγκέφαλο και μακρύ επίπεδο πρόσωπο.

Για 40 χρόνια αυτό το κρανίο ήταν το μοναδικό στοιχείο για την ύπαρξη του Homo rudolfensis και οι ανθρωπολόγοι δεν μπορούσαν να πουν με βεβαιότητα ότι όντως επρόκειτο για νέο είδος, καθώς υπήρχε η πιθανότητα να αποτελεί απλά ένα ασυνήθιστο εύρημα.Ωστόσο μετά την ανακάλυψη των τριών απολιθωμάτων, στα ανατολικά της λίμνης Τουρκάνα, οι ερευνητές είναι σχεδόν βέβαιοι ότι ο Homo rudolfensis ήταν ξεχωριστό είδος ανθρώπου που συνυπήρχε με τα άλλα δυο ανθρώπινα είδη (Homo erectus και Homo habilis) πριν δυο εκατομμύρια χρόνια.

Για πολύ καιρό, ο αρχαιότερος γνωστός πρόγονος του ανθρώπου ήταν ο Homo erectus, που έζησε πριν 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο πριν 50 χρόνια οι ερευνητές ανακάλυψαν έναν αρχαιότερο και ακόμα πιο πρωτόγονο πρόγονο του ανθρώπου, τον Homo habilis, που τελικά αποδείχθηκε ότι συνυπήρχε με τον Homo erectus.

Τώρα οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι την ίδια περίοδο ζούσε μαζί τους και ο Homo rudolfensis, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο και για την ύπαρξη άλλων ειδών την ίδια περίοδο.

Η σχετική έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature.

Πηγή