Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων

H μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων, και συγκεκριμένα περισσότεροι από 3 εκατομμύρια προσκυνητές έχουν εκτελέσει τελετουργίες στην περιοχή που βρίσκεται δίπλα από την ιερή πόλη της Μέκκας.
Πηγή