Η εξυπνάδα δεν είναι στατική.

Η νοητική ικανότητα των εφήβων μπορεί να βελτιωθεί ή να εξασθενήσει σε μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με ότι εκτιμούσαν μέχρι τώρα οι επιστήμονες, σύμφωνα με νέα έρευνα.


Μέχρι τώρα υπήρχε η πεποίθηση ότι η εξυπνάδα παραμένει στατική κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου.Ωστόσο, εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εφήβους στην ηλικία των 14 ετών κατά μέσον όρο και στη συνέχεια επαναλήφθηκαν στην ηλικία των 18 ανακάλυψαν βελτίωση και εξασθένηση της εξυπνάδας.
Τα ευρήματα έχουν εφαρμογή στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και στην ηλικία κατά την οποία λαμβάνονται αποφάσεις για το μέλλον τους.
Η έρευνα αφορούσε 19 αγόρια και 14 κορίτσια. Όλοι υποβλήθηκαν σε συνδυασμό απεικονιστικών μεθόδων του εγκεφάλου και τεστ IQ το 2004 και το 2008.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι μια αλλαγή στο λεκτικό IQ παρατηρήθηκε στο 39% των εφήβων με 21% να δείχνουν αλλαγή στο IQ της απόδοσης. Τα ευρήματα έχουν μεγαλύτερη εγκυρότητα επειδή για πρώτη φορά οι ποικιλίες στο IQ συνδέονταν με αλλαγές σε 2 συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου των εφήβων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Cathy Price του University College London. Υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι ενθαρρυντικά για όσους μπορούν να βελτιώσουν το διανοητικό τους δυναμικό και μια προειδοποίηση ότι όσοι τα καταφέρνουν σε νεαρή ηλικία μπορεί να μη διατηρήσουν στη συνέχεια το δυναμικό τους.
Η Price δήλωσε ότι υπάρχει η τάση να αξιολογούνται τα παιδιά και να καθορίζεται η πορεία της εκπαίδευσης σχετικά νωρίς. Ωστόσο έδειξε ότι η εξυπνάδα πιθανόν αναπτύσσεται περαιτέρω. Όπως δήλωσε, πρέπει να προσέχουμε να μην ‘καταδικάζουμε’ όσους έχουν φτωχότερη απόδοση σε νεαρή ηλικία όταν το IQ τους μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά σε λίγα χρόνια.
Η έρευνα δεν επεδίωξε να κατανοήσει τις αιτίες των αλλαγών.
Μια εξήγηση είναι ότι οι έφηβοι ωριμάζουν σε σχετικά διαφορετικές ηλικίες, ενώ μπορεί να συμβάλλουν σχετικά standards στην εκπαίδευση.
Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό «Nature».
Πηγή