Γιατί πονάμε όταν αλλάζει ο καιρός;

Η συσχέτιση του πόνου στις αρθρώσεις με τις αλλαγές της θερμοκρασίας μπορεί να έχει επιστημονική εξήγηση; Παρακάτω παρουσιάζονται έρευνες για το πόσο επηρεάζουν οι θερμοκρασιακές αλλαγές το ανθρώπινο σώμα.Με τις αλλαγές του καιρού αλλάζει ουσιαστικά η ατμοσφαιρική πίεση του αέρα. Έχει παρατηρηθεί ότι η εμφάνιση συμπτωμάτων όπως ο πονοκέφαλος, ο πόνος στις αρθρώσεις, ακόμα και η αλλαγή της διάθεσης σχετίζονται με τις καιρικές μεταβολές. Το φαινόμενο της ευαισθησίας αυτής στις αλλαγές του καιρού ονομάζεται μετεωροαστάθεια.

Το 2003 δημοσιεύτηκε μια ιαπωνική μελέτη στο International Journal of Biometeorology στην οποία οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όταν μείωναν τεχνητά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στα ποντίκια, ο πόνος στην τραυματισμένη άρθρωση τους αυξανόταν. Αυτό πιθανό να οφειλόταν σε έναν αισθητήρα στο εσωτερικό του αυτιού που αντιλαμβάνεται τις αλλαγές της εξωτερικής πίεσης (του περιβάλλοντος). Το 2007 παρουσιάστηκε μια άλλη μελέτη στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης που έδειξε ότι ο πόνος της αρθρίτιδας αυξάνεται με την πτώση της θερμοκρασίας.
Ο Δρ. John Parenti, Διευθυντής του Ορθοπαιδικού Τμήματος στοGeisinger του Danville, αν και δεν αποκλείει μια σύνδεση των αλλαγών του καιρού και των πόνων των αρθρώσεων, τονίζει ότι δεν θα βάσιζε τη θεραπεία του ασθενούς ανάλογα με το πώς αντιδρά στις αλλαγές του καιρού. Μια άλλη μελέτη από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Carl R. Darnell του Τέξας υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δίνουν σημασία στις αλλαγές του καιρού μόνο όταν έχουν πόνο στην άρθρωση (όχι δηλαδή όταν έχουν απλά ευαισθησία) και ότι αν ο πόνος σταματήσει, τότε δε μπορούν να καταλάβουν τις αλλαγές του καιρού.

Είναι βέβαιο ότι οι αλλαγές της θερμοκρασίας επηρεάζουν τον οργανισμό μας με πολλούς τρόπους. Μπορεί όμως αυτό να έχει και την καλή του πλευρά! Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τηλεόραση για να ακούσουμε τον καιρό! Έχουμε το μετεωρολόγο σπίτι μας!

Πηγή