Δημιούργησαν την πρώτη συσκευή που «συλλαμβάνει» τις λέξεις μέσα στο κεφάλι μας (video)

Ένα σύστημα υπολογιστή, που δημιουργήθηκε από ερευνητές του MIT, μπορεί να «διαβάσει» τις λέξεις που οι χρήστες «μιλούν σιωπηλά» μέσα στο κεφάλι τους.   


Μια ομάδα ερευνητών στο ΜΙΤ έχουν αναπτύξει ένα interface το οποίο μπορεί να μεταγράψει τις λέξεις που ο χρήστης μιλάει από μέσα του, εσωτερικά, αλλά δεν τις εκφράζει δυνατά. Πρόκειται για μια λευκή συσκευή, η οποία φοριέται στο κεφάλι και με τη βοήθεια τεσσάρων ηλεκτροδίων, «συλλαμβάνει» τα νευρομυικά σήματα στο σαγόνι και το πρόσωπο, τα οποία ενεργοποιούνται από εσωτερικές λέξεις, όπως όταν ένας άνθρωπος μιλά σιωπηλά στον εαυτό του. Αυτά τα σήματα τροφοδοτούνται σε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης το οποίο έχει εκπαιδευτεί για τη συσχέτιση συγκεκριμένων σημάτων με συγκεκριμένες λέξεις.   

Η συσκευή, η οποία φέρει την ονομασία AlterEgo, περιλαμβάνει και ένα ζεύγος ακουστικών αγωγών (όχι ακουστικών), τα οποία μεταδίδουν δονήσεις μέσω των οστών του προσώπου στο εσωτερικό αυτί. Επειδή δεν κλείνει και δεν παρεμποδίζει το κανάλι του αυτιού, η συσκευή επιτρέπει στο σύστημα να μεταφέρει πληροφορίες στον χρήστη χωρίς να διακόπτει τη συνομιλία ή να εμποδίζει με άλλο τρόπο την ακουστική εμπειρία του.   

Έτσι, αυτή η συσκευή αποτελεί το κύριο μέρος ενός πλήρους «σιωπηλού» συστήματος που επιτρέπει στον χρήστη να λαμβάνει απαντήσεις σε δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα. Σε ένα από τα πειράματα των ερευνητών, για παράδειγμα, τα άτομα χρησιμοποίησαν το σύστημα για να αναφέρουν σιωπηλά τις κινήσεις των αντιπάλων σε μια παρτίδα σκάκι και ακριβώς, το ίδιο σιωπηλά, λάμβαναν απαντήσεις και προτεινόμενες κινήσεις στην παρτίδα από τον υπολογιστή.   

«Το κίνητρο γι' αυτό ήταν να αναπτύξουμε μια συσκευή αύξησης της νοημοσύνης», λέει ο Arnav Kapur, μεταπτυχιακός φοιτητής στο MIT Media Lab, ο οποίος οδήγησε την ανάπτυξη του νέου συστήματος. «Η ιδέα μας ξεκίνησε από την ερώτηση: Θα μπορούσαμε να έχουμε μια πλατφόρμα πληροφορικής που να είναι πιο εσωτερική, που να συγχωνεύει τον άνθρωπο και την μηχανή με κάποιον τρόπο και αυτό να μοιάζει σαν μια εσωτερική επέκταση της δικής μας γνώσης;»

Χρησιμοποιώντας το πρωτότυπο φορητό interface, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μελέτη χρηστικότητας, στην οποία 10 άτομα περάσαν αρχικά περίπου 15 λεπτά προσαρμόζοντας την αριθμητική εφαρμογή στη δική τους νευροφυσιολογία, και μετά άλλα 90 λεπτά χρησιμοποιώντας το για να εκτελέσουν υπολογισμούς. Σε αυτή τη μελέτη, το σύστημα είχε μια μέση ακρίβεια μεταγραφής των εσωτερικών λέξεων περίπου 92%. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, όπως και το εύρος του εσωτερικού λεξιλογίου που θα είναι δυνατό να «διαβαστεί» σιωπηλά.  

Οι ερευνητές έγραψαν κώδικα για να αναλύσουν τα δεδομένα και διαπίστωσαν ότι τα σήματα από επτά συγκεκριμένες θέσεις ηλεκτροδίων ήταν σε θέση να διακρίνουν διαρκώς τις «ήσυχες» λέξεις. Στην αρχική ακαδημαϊκή εργασία του συνεδρίου, οι ερευνητές αναφέρουν ένα πρωτότυπο φορητής διασύνδεσης σιωπηλής ομιλίας που περιτυλίσσεται γύρω από το πίσω μέρος του λαιμού σαν ένα ακουστικό τηλεφώνου και έχει καμπυλωτά εξαρτήματα τα οποία μοιάζουν με πλοκάμια και αγγίζουν το πρόσωπο σε επτά θέσεις εκατέρωθεν του στόματος και κατά μήκος και των γνάθων.   

Αλλά στα πιο πρόσφατα πειράματα, οι ερευνητές παίρνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μόνο τέσσερα ηλεκτρόδια κατά μήκος της μιας πλευράς του σαγονιού, και αυτή η εφαρμογή θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια λιγότερο ενοχλητική φορητή συσκευή. Ως τελικός στόχος φαίνεται να είναι ένα σύστημα που θα επιτρέπει στο χρήστη να επικοινωνεί με ψηφιακούς προσωπικούς βοηθούς με σιωπηλό τρόπο.   

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών για την εξέλιξη της συσκευής AlterEgo, οι ερευνητές συνεχίζουν να συλλέγουν πληθώρα δεδομένων σχετικά με πιο περίπλοκες συνομιλίες, με την ελπίδα να χτίσουν εφαρμογές με εκτεταμένα λεξιλόγια. «Βρισκόμαστε στη μέση της συλλογής δεδομένων και τα αποτελέσματα φαίνονται ωραία», λέει ο Kapur. «Νομίζω ότι μια μέρα θα μπορέσουμε θα πετύχουμε μια πλήρη «ήσυχη» συζήτηση.» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου