Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν αντιστραφεί η ροή των ποταμών του πλανήτη;

Καθώς το ζήτημα της αύξησης της στάθμης των ωκεανών συνεχίζει να απασχολεί παγκοσμίως, το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τα ποτάμια που εκβάλλουν στις θάλασσες προκαλεί νέα ερωτηματικά. 

Μπορεί αυτό το φαινόμενο να αντιστρέψει τη ροή τους; Τι θα συμβεί σε λίμνες και υπόγεια ύδατα εάν το θαλασσινό νερό αρχίσει να ρέει αντιστρόφως;   

Η διείσδυση αλμυρού νερού από τη θάλασσα σε ποτάμια και υπόγεια ύδατα αποτελεί σοβαρό ζήτημα, αλλά η απειλή δεν οφείλεται σε αναστροφή της ροής και οι μεγάλες εσωτερικές λίμνες και τα ποτάμια δεν αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από το αλμυρό νερό των ωκεανών μας.   

Ωστόσο, οι ευαίσθητες περιοχές γύρω από τις άκρες των ηπείρων μας, όπου το γλυκό νερό συναντά το αλμυρό νερό, κινδυνεύουν και πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία τους. Περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε απόσταση μικρότερη από 60 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή.   

Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), το παγκόσμιο επίπεδο της στάθμης μπορεί να αυξηθεί από 8 έως 34 εκατοστά μέχρι το έτος 2100, πολύ πιο γρήγορα από την  του περασμένου αιώνα.   

Οι θάλασσες αυξάνονται εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών παγκοσμίως, της τήξης των παγετώνων και πολικών πάγων και άλλων παραγόντων. Υψηλότερες θερμοκρασίες προκαλούν επίσης θερμική διαστολή του νερού των ωκεανών, εντείνοντας το πρόβλημα.   

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας προκαλεί σημαντικά προβλήματα καθώς διαβρώνει και πλημμυρίζει τις ακτές και καθώς αναμιγνύει το αλμυρό νερό με φρέσκο.   

Ένα άρθρο του ScienceDaily ανέφερε ότι οι παράκτιες κοινότητες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σημαντικές απώλειες στον ανεφοδιασμό γλυκών υδάτων καθώς το χερσαίο νερό εισέρχεται στο εσωτερικό της χώρας.   

Και ενώ είχε προηγουμένως υποτεθεί ότι το αλμυρό νερό θα μπορούσε να εισβάλλει υπόγεια μόνο όσο και στο έδαφος, οι νέες μελέτες δείχνουν ότι σε μερικές περιπτώσεις το αλμυρό νερό μπορεί υπογείως να διεισδύσει κατά 50% περισσότερο στην ενδοχώρα.   

Τα υπόγεια ύδατα μπορούν να φτάσουν όχι μόνο σε οικιακές παροχές ύδατος, αλλά και σε αρδευτικές και βιομηχανικές μονάδες χρήσης.   

Οι οικονομικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν την απώλεια της παράκτιας αλιείας, το κόστος προστασίας των ακτών και την απώλεια μιας ακμάζουσας ακίνητης περιουσίας όταν οι άνθρωποι μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας.   

Οι εκβολές των ποταμών έχουν χειριστεί στο παρελθόν τα αυξανόμενα επίπεδα ωκεανού. Τα ιζήματα που συσσωρεύονται κατά μήκος μιας εκβολής μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο της γης καθώς αυξάνονται τα επίπεδα της θάλασσας, δημιουργώντας φυσικό εμπόδιο.   

Και οι βάλτοι με μαγγρόβια, που απομακρύνονται από πολλές παράκτιες περιοχές σε όλο τον κόσμο, ανθίζουν σε υφάλμυρες συνθήκες και αποτελούν ένα φυσικό τείχος.   

Αλλά λόγω της προτίμησής των ανθρώπων για κατοίκιση σε παράκτιες περιοχές και της συνήθειάς τους για ανασχεδιασμό του περιβάλλοντός τους ανάλογα, επιδεινώνεται η κατάσταση εμποδίζοντας τις φυσικές διαδικασίες να διαχειριστούν την αλλαγή.   

Στην ακτή, χτίζουμε δρόμους και κτίρια και αντικαθιστούμε τα φυσικά αποθέματα, όπως τα έλη με μαγγρόβια, με αναχώματα και φράγματα για τον έλεγχο των πλημμυρών, γεγονός που καθιστά το πρόβλημα χειρότερο εμποδίζοντας τη συλλογή των ιζημάτων. Και καθώς φράζουμε ποτάμια και δημιουργούμε δεξαμενές, παγιδεύουμε το ίζημα που φυσικά θα έρεε στη θάλασσα.   

Σε ορισμένες περιοχές, συμβαίνουν ήδη αλλαγές. Οι κυβερνήσεις αρχίζουν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την οικοδόμηση σε ζώνες οπισθοδρόμησης κατά μήκος της ακτής όπου ο κίνδυνος διάβρωσης είναι μεγαλύτερος.   

Η IPCC συνιστά δραστικότερες παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία περισσότερων ελών και υγροτόπων ως αποθέματα ενάντια στο αυξανόμενο επίπεδο της θάλασσας, η μετανάστευση πληθυσμών και την συνολική απομάκρυνση της βιομηχανίας από τις ακτογραμμές. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου