Οι μεσοκριτικές εκφορτίσεις επηρεάζουν τη λειτουργία της μνήμης

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη, που παρουσιάζει στοιχεία για τον ρόλο των μεσοκριτικών επιληπτόμορφων εκφορτίσεων στην λειτουργία της μνήμης, μας παρουσιάσει συνοπτικά ο Joseph I. Sirven, MD, Editor-in-Chief του epilepsy.comΤον Μάιο του 2013, στο περιοδικό Neurology articles ahead of press, οι Drs Kleen και οι συνεργάτες του από το Ιατρικό Κέντρο Dartmouth Hitchcock, παρουσίασαν μια εντυπωσιακή ανάλυση 10 ασθενών, στους οποίους είχαν εμφυτευθεί εν τω βάθει ηλεκτρόδια στον ιππόκαμπο τους για προεγχειρητικό εντοπισμό των κρίσεων. Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν για να εξετασθεί η επίπτωση των μη επιληπτικών εκφορτίσεων στις διάφορες μνημονικές λειτουργίες. Η μελέτη βρήκε τα ακόλουθα:

Μεσοκριτικές εκφορτίσεις – εκφορτίσεις όταν κάποιος δεν έχει επιληπτικές κρίσεις – που συνέβησαν κατά την περίοδο ανάκτησης της μνήμης μείωναν την πιθανότητα σωστής απάντησης όταν συνέβαιναν στην αντίθετη πλευρά από την εστία των κρίσεων ή όταν συνέβαιναν και στις δύο πλευρές.

Επιπλέον, οι αμφοτερόπλευρες εκφορτίσεις κατά τη διάρκεια διατήρησης της μνήμης είχαν παρόμοιο αποτέλεσμα, ειδικά όταν εμφανιζόταν συμπλέγματα αιχμής- κύματος μεγαλύτερης διάρκειας.

Οι μεσοκριτικές επιληπτόμορφες εκφορτίσεις κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης ή όταν καταγράφονται νέες πληροφορίες δεν έχουν επίδραση και ο χρόνος αντίδρασης έμεινε επίσης ανεπηρέαστος κατά τις μεσοκριτικές επιληπτόμορφες εκφορτίσεις.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι οι μεσοκριτικές εκφορτίσεις του ιπποκάμπου στους ανθρώπους διαταράσσουν τη διατήρηση και την ανάκληση, αλλά όχι την καταγραφή νέων πληροφοριών. Η επίδραση του αν οι εκφορτίσεις είναι αμφοτερόπλευρες ή στην αντίθετη πλευρά της εντόπισης των κρίσεων μπορεί να σχετίζεται με το πώς αντιρροπεί ο εγκέφαλός σας στην περιοχή του εγκεφάλου που δεν εμφανίζει κρίσεις. Η μελέτη αυτή ενισχύει το επιχείρημα πως οι μεσοκριτικές εκφορτίσεις δεν είναι τόσο αθώες όσο θεωρούνταν παλιότερα.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου