Η χρήση PET σε ασθενείς με οζώδη σκλήρυνση

Τον Ιούλιο του 2013 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurology, δεδομένα της Drs Chugani και άλλων ερευνητών από το Detroit για το πώς η απεικόνιση μέσω PET, γνωστή ως AMT PET, βοήθησε στον εντοπισμό της κρίσης σε περιστατικά οζώδους σκλήρυνσης.
Ένα σύνολο 191 ασθενών, ηλικίας από 3 μηνών έως 37 ετών, με οζώδη σκλήρυνση και ανθεκτική επιληψία μελετήθηκε με AMT PET κατά τα αποτελέσματα συσχετίσθηκαν με δεδομένα βίντεο-ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (βίντεο-ΗΕΓ) με σκοπό να εξετασθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την θέση της κρίσης. Οι ερευνητές βρήκαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της ανθεκτικότητας της κρίσης, τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός των ενεργών σημείων – των περιοχών που αντιστοιχούν σε θέσεις της επιληπτικής κρίσης – που παρατηρούνται στο AMT PET.

Αναλυτικότερα, σε 68 από τους 95 ασθενείς (72%), η θέση των ενεργών σημείων ήταν σε τέλεια συμφωνία με την πλαγίωση της εστίας της κρίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΗΕΓ. Σε 28 από τους 68 ασθενείς (41%) το AMT PET ήταν περισσότερο εντοπιστικό και έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των κρίσεων. Το AMT PET ήταν εντοπιστικό σε 10 από τους 17 ασθενείς, το 58%, ακόμα και σε άτομα των οποίων το ΗΕΓ δεν είχε τόσο σαφή πλαγίωση.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι το AMP PET, όταν χρησιμοποιείται μαζί με βίντεο-ΗΕΓ, προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για την πλαγίωση και την εντόπιση ανεξάρτητα από το είδος της οζώδους σκλήρυνσης. Η χρονική διάρκεια της απάντησης της κρίσης στην αντιεπιληπτική αγωγή μπορεί να προβλέψει το πόσα από τα λεγόμενα ενεργά σημεία θα φαίνονται στην απεικόνιση με PET.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου