Έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς: Οι διαφορές

Το έμφραγμα και η ανακοπή καρδιάς αποτελούν επείγουσες καταστάσεις, όμως διαφέρουν σημαντικά ως προς την αιτία τους και επομένως χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης. Δείτε στο συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο.Έμφραγμα Ανακοπή καρδιάς
Αιτία Απόφραξη που εμποδίζει την κυκλοφορία του αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες. Δυσλειτουργία στο ηλεκτρικό κύκλωμα της καρδιάς.
Εάν υπάρχει απόφραξη σε αρτηρία εμποδίζεται η ροή αίματος και οξυγόνου προς την καρδιά. Η ροή του αίματος στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα με επέμβαση στη φραγμένη αρτηρία. Ο καρδιακός παλμός σταματά λόγω ανωμαλίας (αρρυθμία) που προκύπτει από δυσλειτουργία στο ηλεκτρικό κύκλωμα της καρδιάς, με αποτέλεσμα η καρδιά να αδυνατεί να προωθήσει το αίμα στο υπόλοιπο σώμα.
Συμπτώματα Τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν ξαφνικά, συνήθως όμως είναι ήπια στην αρχή και επιμένουν για ώρες, ημέρες ή και εβδομάδες πριν το έμφραγμα. Ο πάσχων χάνει αιφνιδίως τις αισθήσεις του και δεν έχει παλμό. Ο θάνατος μπορεί να επέλθει μέσα σε λίγα λεπτά εάν δεν παρασχεθεί άμεση βοήθεια.
Άμεσα μέτρα Εάν είστε παρόντες την ώρα που κάποιος παθαίνει έμφραγμα,  καλέστε αμέσως ασθενοφόρο. Μην επιχειρήσετε να μεταφέρετε τον πάσχοντα στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο. Εάν ο πάσχων διατηρεί τις αισθήσεις του και αναπνέει, δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Εάν είστε παρόντες την ώρα που κάποιος παθαίνει ανακοπή, καλέστε αμέσως ασθενοφόρο. Συνιστάται η χρήση απινιδωτή (εάν είναι διαθέσιμος) και η εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από άτομο που γνωρίζει καλά την τεχνική.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου