Πιο γρήγορο wifi με δείκτες λέιζερ

Ερευνητές στην Ταιβάν πειραματίζονται με δείκτες λέιζερ και διαπίστωσαν ότι μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα με ταχύτητα δύο φορές μεγαλύτερη από εκείνη τόσο των καλωδίων USB όσο και των δρομολογητών (routers) ασύρματης δικτύωσης, του γνωστού Wi-Fi.Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο είδος ασύρματης δικτύωσης το οποίο μάλιστα θα είναι πιο οικονομικό και πιο αποτελεσματικό από τα υπάρχοντα. Ενα δίκτυο ασύρματης δικτύωσης με λέιζερ θα μπορούσε να λειτουργεί σε σημεία όπου τα άλλα ασύρματα δίκτυα δεν επιτρέπεται να λειτουργούν όπως, παραδείγματος χάριν, τα νοσοκομεία.

Το λειζερ-δίκτυο


Η ομάδα των ερευνητών του Εθνικού Πανεπιστημίου Τεχνολογίας της Ταιπέι πειραματίστηκε με δείκτες κόκκινου και πράσινου λέιζερ. Οι επιστήμονες αντικατέστησαν την ενεργειακή πηγή των δύο δεικτών (συμβατικές μπαταρίες) με μια εναλλακτική πηγή αυξάνοντας την ταχύτητα με την οποία άνοιγαν και έκλειναν. Με τη νέα πηγή ενέργειας οι δύο δείκτες μπορούσαν να ανοιγοκλείνουν 500 εκατομμύρια φορές/δευτ.Στη συνέχεια οι ερευνητές στόχευσαν τους δύο δείκτες σε έναν ανιχνευτή φωτός σε απόσταση δέκα μέτρων. Διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός των δυο δεσμώ φωτός δημιουργούσε ένα οπτικό «καλώδιο» μεταφοράς δεδομένων της τάξης του ενός δισεκατομμυρίων bits/δευτ. Επιπλέον το όλο το σύστημα κόστισε 600 δολάρια, ποσό που είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρήση των λέιζερ για μεταφορά δεδομένων σε εξωτερικούς χώρους αφού πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες (βροχή, χιόνι, ομίχλη) καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία τους για μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Σε εσωτερικούς χώρους όμωςδημιουργία ασύρματων δικτύων με λέιζερ μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη.

Πηγή