Γιατί μας κουράζει η πνευματική προσπάθεια;

Η σωματική προσπάθεια κουράζει τους μυς, αλλά γιατί κουράζεται κανείς και όταν σκέφτεται; Ο εγκέφαλος είναι μεγάλος καταναλωτής ενέργειας και δεσμεύει καθημερινά περίπου το 20% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουμε.





Σε έντονη πνευματική προσπάθεια, η κατανάλωση αυτή μπορεί να φτάσει και στο 50%. Επειδή ο εγκέφαλος παίρνει όλη του την ενέργεια από τη γλυκόζη του αίματος, όταν εργάζεται πολύ έντονα για μεγάλο διάστημα, τότε το σάκχαρο του αίματος πέφτει. Το χαμηλό σάκχαρο προκαλεί εξάντληση και γι’ αυτό κουραζόμαστε με την πνευματική προσπάθεια.



Από την άλλη, ο εγκέφαλος χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την επίλυση ενός προβλήματος, όταν έχει ήδη μάθει τον τρόπο. Γι’ αυτό, π.χ., κανείς κουράζεται πολύ γρήγορα όταν παίζει σκάκι για πρώτη φορά, ενώ μετά κάποια λίγη προπόνηση μπορεί να παίζει για ώρες.