Μια γέφυρα μόνο για γενναίους.

Τι συγκεκριμένη γέφυρα πρέπει να είσαι πολύ γενναίος για να τη διασχίσεις. Δείτε το φωτογραφικό αφιέρωμα και θα καταλάβετε.