Αν οι πλανήτες απείχαν από τη γη όσο το φεγγάρι. (Vid)

Δείτε ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει πως θα φαίνονταν οι πλανήτες από τη γη, αν απείχαν όσο απέχει και το φεγγάρι.