Βρήκαν την ουσία της αιώνιας νεότητας;

Το μυστικό της μακροζωΐας, αλλά και ένα όπλο κατά του Αλτσχάιμερ φαίνεται πως κρύβεται σε μία κίτρινη χρωστική ουσία, που ονομάζεται θειοφλαβίνη Τ. Την ανακάλυψη έκαναν ερευνητές από το αμερικανικό ινστιτούτο Μπακ για την Έρευνα πάνω στη Γήρανση.

Ανακάλυψαν δηλαδή ότι η θειοφλαβίνη παρατείνει έως και 70% τη διάρκεια ζωής των πειραματόζωων – εν προκειμένω σκουληκιών – και καθυστερεί σημαντικά την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Δημοκρατία», οι επιστήμονες θεωρούν τη θειοφαλβίνη Τ, ως την καλύτερη ουσία που έχουν ανακαλύψει μέχρι σήμερα στη μάχη κατά της γήρανσης.


Στοιχεία:

Η ThT χρησιμοποιείται ήδη στη δι­άγνωση του Αλτσχάιμερ, προκειμέ­νου να εντοπίσει τις πλάκες από βήτα-αμυλοειδή πρωτεΐνη που δημιουρ­γεί η ασθένεια στον εγκέφαλο. Ωστόσο, φαίνεται τελικά πως όχι μόνο τις εντο­πίζει, αλλά καθυστερεί και τη δημιουρ­γία τους. Τουλάχιστον στα πειραματό­ζωα. Αυτό το πετυχαίνει διατηρώντας ακέραιο το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναδιπλώνονται οι πρωτεϊνικές δομές.


Με τη γήρανση του οργανισμού, αρ­χίζει η λανθασμένη αναδίπλωση των δομών αυτών, αλλά και η συσσώρευ­ση πλακών που οδηγούν στη νόσο Αλ- σχάιμερ και σε άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες της τρίτης ηλικίας.«Για περισσότερα από δέκα χρόνια αναζητούσαμε χημικές ουσίες που κα­θυστερούν τη γήρανση και η ThT εί­ναι ό,τι καλύτερο έχουμε βρει μέχρι τώρα» λέει ο επικεφαλής της έρευνας, Γκόρντον Λίθγκοου. Επίσης, όπως συ­μπληρώνει ο συνάδελφος του Σιλβέστερ Αλάβεζ αποδεικνύει πως η χρυ­σή οδός για τη διατήρηση της νεότητας περνά μέσα από την ομοιόσταση των πρωτεϊνών. Το ζητούμενο άλλωστε δεν είναι μόνο η παράταση της ζωής αλ­λά και της καλής υγείας, μέχρι μεγά­λη ηλικία. Κάτι που φαίνεται να εξασφαλίζει η διατήρηση της ομοιόστα­σης των πρωτεϊνών.


Ο Αλάβεζ ήταν ο άνθρωπος που ξε­κίνησε τα πειράματα προς αναζήτηση ενός «φίλτρου μακροζωίας» στο συγκε­κριμένο εργαστήριο. Απομόνωσε στο παρελθόν πέντε ουσίες, μεταξύ των οποίων η κουρκουμίνη -το συστατικό του ινδικού μπαχαρικού κουρκουμά-που φάνηκε να έχει παρόμοια αποτελέ­σματα με τη θειοφλαβίνη. Η κουρκου­μίνη δοκιμάζεται ήδη σε ανθρώπους, για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικό­τητα της για θεραπείες από τον καρκίνο του εντέρου μέχρι τη ρευματοειδή αρ­θρίτιδα και την κατάθλιψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου