Εντροπία: Το θερμοδυναμικό βέλος του χρόνου (video)

Η έννοια της εντροπίας αποτελεί θεμελιώδη έννοια της φυσικής. Μέσω της εντροπίας μετράται η αταξία, της οποίας η μέγιστη τιμή αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδιοργάνωση (ομογενοποίηση) και ισοδυναμεί με την παύση της ζωής. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται με απλά λόγια και καθημερινά παραδείγματα η έννοια της εντροπίας.

Πηγές: youtube.com, el.wikipedia.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου